Vertretungsplan für Freitag, den 15.11.2019

(Änderungen vorbehalten!)

 

Klasse Stunde wird vertreten durch Fach Raum
         
 5a 1. GOLD Deu 301
  2. GOL TWK 301
         
5b 2. KU Ma 208
  3. RAU Deu 304
  6. Ausfall    
         
6a 6. Ausfall    
         
6b 2. RAU Deu 304
  3. ULL Ma 208
  5./6. Ausfall    
         
7a 3. Deu Aula
  8. NuT Ausfall    
         
7b 1. Ausfall    
         
 8b 5. ULL WRT 208
         
8a/b 8./9. Sport Mädchen Ausfall    
         
8c 4./5. TES Deu BüH
  6. ULL WRT 208
         
9a 1. Ausfall    
  4. RIE Deu 112
  9. DuG Ausfall    
         
9b 1. Ausfall    
         
10a 5. Stillbeschäftigung Deu 109
         
10b 1./2. BUCH Ma Ku
  4. TA Deu K1
         
 10a/b 7. Sport Mädchen Ausfall